หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-05-21 04:05:11
2019-05-20 21:05:11 UTC
3.4 22.224 101.033 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 218 กม.
2019-05-20 08:20:16
2019-05-20 01:20:16 UTC
3.7 18.827 95.653 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 241 กม.
2019-05-18 09:54:35
2019-05-18 02:54:35 UTC
1.7 19.687 99.711 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-05-18 02:17:35
2019-05-17 19:17:35 UTC
3.7 21.875 95.163 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 410 กม.
2019-05-18 01:29:32
2019-05-17 18:29:32 UTC
4.5 7.807 94.757 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 400 กม.
2019-05-17 22:14:34
2019-05-17 15:14:34 UTC
4.3 7.599 94.538 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 425 กม.
2019-05-17 19:13:31
2019-05-17 12:13:31 UTC
3.3 16.481 95.904 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 271 กม.
2019-05-17 00:58:18
2019-05-16 17:58:18 UTC
1.6 19.736 99.482 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-05-16 13:52:01
2019-05-16 06:52:01 UTC
4.8 7.592 94.305 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 451 กม.
2019-05-12 05:24:27
2019-05-11 22:24:27 UTC
2.3 19.425 98.697 1 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2019-05-11 21:18:16
2019-05-11 14:18:16 UTC
4.6 22.749 101.003 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 273 กม.
2019-05-08 22:26:38
2019-05-08 15:26:38 UTC
2.4 19.237 98.446 10 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2019-05-06 04:53:51
2019-05-05 21:53:51 UTC
2.4 20.643 98.588 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 104 กม.
2019-05-03 07:13:17
2019-05-03 00:13:17 UTC
2.3 20.173 98.073 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กม.
2019-05-03 06:30:19
2019-05-02 23:30:19 UTC
2.2 17.395 98.117 10 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2019-05-03 02:31:23
2019-05-02 19:31:23 UTC
4.6 21.980 99.402 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 178 กม.
2019-05-02 19:45:04
2019-05-02 12:45:04 UTC
2.4 17.984 97.586 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 37 กม.
2019-05-02 14:50:34
2019-05-02 07:50:34 UTC
2.8 19.236 99.608 2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-05-02 09:20:07
2019-05-02 02:20:07 UTC
3.6 22.718 98.792 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 277 กม.
2019-05-02 06:33:52
2019-05-01 23:33:52 UTC
2.7 18.000 97.568 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 39 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด