หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-07-17 01:09:12
2019-07-16 18:09:12 UTC
2.5 20.014 97.839 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 69 กม.
2019-07-16 23:38:26
2019-07-16 16:38:26 UTC
2.1 20.678 99.275 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 69 กม.
2019-07-16 02:36:06
2019-07-15 19:36:06 UTC
2.4 14.925 99.145 1 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2019-07-15 10:04:48
2019-07-15 03:04:48 UTC
2.4 19.102 100.317 10 อ.ปง จ.พะเยา
2019-07-15 01:44:44
2019-07-14 18:44:44 UTC
2.0 19.563 97.703 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 41 กม.
2019-07-15 01:42:53
2019-07-14 18:42:53 UTC
1.8 18.809 99.047 2 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-07-14 09:44:56
2019-07-14 02:44:56 UTC
3.4 21.429 99.184 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 132 กม.
2019-07-14 08:52:10
2019-07-14 01:52:10 UTC
3.1 20.591 101.937 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 139 กม.
2019-07-14 07:47:56
2019-07-14 00:47:56 UTC
3.0 21.243 99.341 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 106 กม.
2019-07-14 00:35:28
2019-07-13 17:35:28 UTC
2.8 17.279 96.438 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 176 กม.
2019-07-13 23:54:13
2019-07-13 16:54:13 UTC
1.4 19.037 100.130 2 อ.ปง จ.พะเยา
2019-07-13 22:08:56
2019-07-13 15:08:56 UTC
4.5 24.902 94.650 10 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 703 กม.
2019-07-12 23:18:16
2019-07-12 16:18:16 UTC
2.6 18.056 96.170 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 187 กม.
2019-07-11 13:02:16
2019-07-11 06:02:16 UTC
3.1 20.649 100.084 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 54 กม.
2019-07-10 23:42:41
2019-07-10 16:42:41 UTC
2.1 18.735 98.595 5 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2019-07-09 19:08:44
2019-07-09 12:08:44 UTC
2.8 20.777 99.075 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 92 กม.
2019-07-09 18:40:31
2019-07-09 11:40:31 UTC
4.4 8.705 94.116 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 478 กม.
2019-07-09 16:26:09
2019-07-09 09:26:09 UTC
4.5 8.476 94.066 14 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 480 กม.
2019-07-09 14:51:40
2019-07-09 07:51:40 UTC
2.7 19.027 96.533 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 150 กม.
2019-07-09 00:53:42
2019-07-08 17:53:42 UTC
2.2 18.908 96.649 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 136 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด