หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-07-17 10:20:10 4.5 18.43°S 120.21°E Western Australia
2019-07-17 10:09:24 4.7 15.26°S 173.05°W Tonga Islands
2019-07-17 09:00:20 4.9 39.03°N 141.61°E Eastern Honshu, Japan
2019-07-17 06:25:49 4.9 15.97°N 94.74°W Near Coast of Oaxaca, Mexico
2019-07-17 06:10:48 5.1 16.93°S 176.93°W Fiji Islands Region
2019-07-17 05:10:03 4.8 21.03°S 173.38°W Tonga Islands
2019-07-17 04:35:18 4.9 12.44°S 166°E Santa Cruz Islands
2019-07-17 02:43:24 4.9 17.16°S 176.9°W Fiji Islands Region
2019-07-17 01:58:32 4.7 55.66°S 28.49°W South Sandwich Islands Region
2019-07-17 01:29:54 4.5 17.87°S 172.41°W Tonga Islands Region
2019-07-16 23:49:11 4.6 14.5°N 56.28°E Owen Fracture Zone Region
2019-07-16 22:03:50 5.6 12.34°N 144.79°E South of Mariana Islands
2019-07-16 20:31:34 4.5 23.36°S 66.97°W Jujuy Province, Argentina
2019-07-16 16:26:00 4.8 30.52°N 142.33°E Southeast of Honshu, Japan
2019-07-16 16:21:09 4.5 28.22°N 56.69°E Southern Iran