ระนอง     Lat: 9.390364 , Long: 98.47807  สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
  * เป็นการแสดงรูปคลื่นการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนจากสถานีตรวจวัดของบางสถานีจากระบบทั้งหมดเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่าเป็นคลื่นแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงเท่าใหร่
    เนื่องจากมีการกรองรูปคลื่นโดยการลดทอนหรือขยายช่วงกว้างของคลื่น (amplitude) เพื่อใช้ในการแสดงผลเชิงเฝ้าระวังหรือสังเกตการณ์เท่านั้น